Valbescherming

Valbescherming
Bij het vallen wordt er snelheid opgebouwd die bij aankomst beneden als energie vrijkomt. En omdat een mens nu eenmaal niet over kreukelzones beschikt, kunnen we een val dus maar beter voorkomen.

Valbeschermende middelen
Als bij het werken op hoogte (hoger dan 2,5 meter) geen bordessen, steigers of borstweringen zijn aangebracht, dan bent u wettelijk verplicht valbeveiliging aan te brengen.
Hiervoor bestaan 3 mogelijkheden:

 • Het (bij voorkeur) permanent aanpassen van de werkplek, onder andere door het plaatsen van balustrades;
 • Het treffen van tijdelijke voorzieningen zoals een tijdelijk dakrelingsysteem;
 • Als deze maatregelen niet mogelijk zijn: het toepassen van een persoonlijk beschermingsmiddel dat de mens bescherming geeft bij valgevaar.

De valbeschermende middelen zijn onder te verdelen in:

 • Middelen/gordels aan het lichaam:
  Hierbij is het noodzakelijk om een bevestigingspunt te creëren en om de krachten bij een val met het gehele lichaam op te vangen.
 • Verbindingsmiddelen:
  Deze worden gebruikt om een gordel aan een gebouw of installatie vast te maken: vanglijnen met sluitingen, meestal voorzien van een schokdemper. Als de kans op een val groot is, is zo’n schokdemper verplicht.
 • Bevestigingsmiddelen:
  Dit kan een simpel bevestigingsoog aan de muur zijn of een apparaat dat tegelijkertijd de bewegingsvrijheid van de gebruiker vergroot.