Risco analyse

**Op basis van een specifieke RI&E wordt per functie of taak vastgelegd aan welke specificaties de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) moeten voldoen.
De keuze van het type persoonlijke beschermingsmiddel (pbm) en de manier waarop die moet worden toegepast, is afhankelijk van verschillende factoren:

  • de ernst van het gevaar, de tijdsduur en de frequentie van de blootstelling;
  • de omgevingskenmerken;
  • de inbreng van de gebruiker;
  • afstemming van de verschillende soorten pbm als deze tegelijkertijd gedragen moeten worden;
  • de toepassingsmogelijkheden en de kwaliteitseisen van het pbm;
  • de gebruikersmogelijkheden en het beschermingsniveau wat met pbm kan worden bereikt.
Taakrisicoanalyse
Om de veiligheid van werknemers te waarborgen, zijn werkgevers verplicht de gevaren van werkzaamheden te inventariseren en evalueren. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de processen en activiteiten binnen de organisatie. Om de risico’s in beeld te krijgen die bij een specifieke taak of activiteit horen, wordt er een taakrisicoanalyse (tra) uitgevoerd.

Risico-Inventarisatie
Een goed arbobeleid begint bij een systematisch onderzoek naar mogelijke risico’s van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers.