Oplossingen

OplossingenWet- en regelgeving verplicht bedrijven een gevalideerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te maken. Safety Control Benelux kan u hierbij helpen.

Op basis van een plan van aanpak wordt de bron van het gevaar bestreden. Is dat niet mogelijk, dan zijn veiligheidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) en eventuele facilitaire middelen een must.

De RI&E is het uitgangspunt van een arbobeleid dat de veiligheid en het welzijn van de mensen in de organisatie garandeert. Safety Control Benelux helpt u ook om op basis van de productspecificatie, zoals die in de RI&E zijn omschreven, het juiste veiligheidsproduct te selecteren.

De producten kunnen persoonlijk worden aangemeten en conform specifieke wensen worden bedrukt, verpakt, geleverd en gefactureerd.

Dat kan per persoon of via een klantspecifieke online catalogus.