Oogbescherming

Las en gelaat bril klein nieuw
Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar oogletsel kan in vrijwel elk arbeidsproces optreden. Gevaren voor het oog zijn er dan ook te over.

 • Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters e.d.);
 • Optische gevaren (ultraviolet en infrarood);
 • Chemische gevaren (vloeistoffen en gassen);
 • Thermische gevaren (hittestraling en contacthitte);
 • Ergonomische gevaren (verkeerde houding, onjuiste sterkte).

Wat is belangrijk?
Om het juiste product te kiezen voor de juiste toepassing moet u het volgende in overweging nemen:

 • Om wat voor soort gevaren gaat het?
 • Wat hebt u nodig?
 • Een combinatie van pbm’s? (Oog-, adem- en gehoorbescherming?)
 • Veiligheidsbril of ruimzichtbril die afsluit?
 • Bescherming tegen agressieve chemicaliën?
 • Een product dat gemakkelijk aangepast kan worden aan verschillende gelaatsvormen?
 • Gekleurde lenzen?
 • Bescherming tegen zowel grote en kleine stofdeeltjes, gassen en dampen, als gesmolten metaaldeeltjes?

Europese Normen Oogbescherming
NEN-EN –166 Algemene specificaties, zoals design, classificatie, minimale eisen, specifieke optionele eisen, markeren, gebruiksaanwijzing.
NEN-EN –167 Omschrijving van alle optische beproevingsmethoden.
NEN-EN –168 Omschrijving van alle niet- optische beproevingsmethoden.
NEN-EN –169 Filters voor lassen en aanverwante technieken. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik.
NEN-EN –170 Ultravioletfilters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik.
NEN-EN –171 Infrarood filters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik.
NEN-EN –172 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik.