Hoofdbescherming

Las- & Gelaatbescherming
Tijdens alle werkzaamheden en activiteiten waarbij hoofdletsel kan ontstaan, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. In een aantal gevallen kan worden volstaan met een stootpet.

Het dragen van een veiligheidshelm of stootpet is niet gebonden aan bepaalde beroepen of werkmethoden, maar is afhankelijk van de risicofactoren op de werkplek.

Europese normen hoofdbescherming
EN 397 Veiligheidshelmen
EN 443 Brandweerhelmen
EN 812 Stootpetten
EN 12492 Helmen voor bergbeklimmers
EN 14052 Veiligheidshelmen met hoog beschermingsniveau
EN 50365 Veiligheidshelmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties
(1000 vac of 1500 V d.c.)

Markering van de helmschaal
Binnen de norm EN 397 bestaan verschillende aanvullende keuringen waaraan een veiligheidshelm kan voldoen. Informatie hierover is te vinden aan de binnenzijde van de helmschaal.
Gegevens die altijd aanwezig moeten zijn:

  • CE-teken: CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen;
  • Nummer achter of onder CE-teken: nummer van de onafhankelijke certificerende instantie;
  • EN 397: aanduiding van de norm;
  • Productiedatum;
  • Naam of aanduiding fabrikant;
  • Materiaal waarvan de helmschaal is gemaakt.

Gegevens die optioneel mogelijk zijn:

  • 440 vac: bestand tegen contact met elektrische kabels tot 440 V;
  • -20°C of -30°C: te gebruiken bij lage temperaturen;
  • +150°C: te gebruiken bij extreem hoge temperaturen;
  • MM (Molten Metal): getest op bescherming tegen rondvliegende, gesmolten metaalspatten;

Levensduur
Het spreekt voor zich dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van veiligheidshelmen onderhevig zijn aan tijd. Afhankelijk van het materiaal kan voor een bepaald aantal jaren bescherming verzekerd worden. Hierbij moet uiteraard opgemerkt worden dat wanneer een helm klappen en/of stoten heeft opgevangen de helm altijd vervangen moet worden.
Een van de belangrijkste, niet zichtbare, factoren voor veroudering is UV-licht (zonlicht). Met name thermoplastische kunststoffen zijn hier gevoelig voor. Onder invloed van UV-licht worden de molecuulketens, waaruit het kunststof van de helm is opgebouwd, geleidelijk afgebroken. De snelheid van dit afbraakproces is afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid straling. Die hoeveelheid is wereldwijd afhankelijk van de locatie. Het zal duidelijk zijn dat een veiligheidshelm in de woestijn minder lang meegaat dan in onze omgeving.
.