Handbescherming

handbescherming
Tijdens het arbeidsproces kunnen handen aan allerlei risico’s blootstaan. Risico’s van mechanische aard zoals schuren, snijden, scheuren en perforeren.

De gevaren van elektriciteit, chemicaliën of microorganismen, maar ook van hitte en koude. Geen wonder dat handletsel nog steeds het meest voorkomende letsel is. Zelfs wanneer er waar mogelijk technische voorzieningen worden getroffen om de risico’s te verkleinen; handen zijn en blijven een kwetsbaar onderdeel binnen het
gehele arbeidsproces. Vaak zijn zulke voorzieningen niet eens mogelijk. Dan is het dragen van doelmatige handschoenen de enige oplossing.

Normen
Handschoenen kunnen onderverdeeld worden volgens drie categorieën:
Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp – uitsluitend voor minimale risico’s;
Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp – voor middelzware risico’s;
Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp – voor onomkeerbare of dodelijke risico’s.
Daarnaast zijn meerder normen opgesteld voor handschoenen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar uw vaste Safety Shop.

NORM PRESTATIENIVEAU
EN 420 Algemene eisen handbescherming
EN 388 Mechanische risico’s A. Schuurweerstand (0-4)
B. Snijweerstand (0-5)
C. Scheurweerstand (0-4)
D. Perforatieweerstand (0-4)
EN 60903 Bescherming tegen elektriciteit Volumeweerstand, risico van elektrostatische ontladingen
EN 374 Bescherming tegen chemicaliën Doorbraaktijden (1-6)
EN 374 Bescherming tegen micro-organismen Penetratieweerstand (1-3)
EN 407 Bescherming tegen thermische gevaren (hitte/vuur) A. Ontvlambaarheid (1-4)
B. Contacthitte (1-4)
C. Geleidingshitte (1-3)
D. Stralingshitte (1-4)
E. Kleine spatten gesmolten metaal (1-4)
F. Grote spatten gesmolten metaal (1-4)
EN 511 Bescherming tegen koude A. Weerstand tegen geleidingskoude
B. Weerstand tegen contactkoude
C. Doordringbaarheid van water
EN 10819 Schokabsorberende handschoenen
EN 12477 Handbescherming voor lasdoeleinden