Gehoorbescherming

Gehoor Bescherming

Het dragen van een gehoorbeschermer beschermt tegen lawaai. Lawaai is geluid dat hinderlijk, of schadelijk voor de gezondheid is.

Het niveau van het lawaai, anders gezegd het aantal decibel, is hierbij een belangrijke factor, deze kan met behulp van geluidsmetingen precies worden bepaald.

Gezondheidskundige norm en wetgeving
De gezondheidskundige en wettelijke norm (grenswaarde) waarbij het geluid schadelijk “kan zijn” is gesteld op een equivalent geluidsniveau van 80 dB(A). Dit is de maximale geluidsbelasting berekend over een 8-urige werkdag. Op dit niveau is de werkgever wettelijk verplicht gehoorbeschermende middelen ter beschikking te stellen. Het niveau van 85 dB(A) en hoger “is schadelijk”. Het vormt de grenswaarde waarbij voor geluidsbestrijding technischeorganisatorische
maatregelen moeten worden genomen. Bij dit geluidsniveau moet de werkgever gehoorbeschermende middelen verstrekken en is de werknemer verplicht deze ook daadwerkelijk te gebruiken.

Bronnen van lawaai
In relatie tot de mogelijke gevolgen onderscheiden we vier lawaainiveaus:

PIJNLIJKE, SCHADELIJKE GELUIDSNIVEAUS
Vuurwapens, sirenes, straaljagers 0-170dB
Vuurwapens, sirenes, straaljagers 170 dB
Autoradio op vol volume 140 dB
Rockconcert 90-130 dB
Klassiek concert (luide passages) 90-130 dB
Massa schreeuwende kinderen 120 dB
HINDERLIJKE GELUIDSNIVEAUS, KANS OP BESCHADIGING
Draagbare radio’s, i-pods, op vol volume 90-115 dB
Grasmaaiers en kettingzagen met benzinemotor 90-105 dB
ZEER LUIDE GELUIDSNIVEAUS
Elektrisch scheerapparaat, wekkeralarm, haardroger 70-85 dB
Rumoerige klas, schoolbus en speelplaats 70-85 dB
MATIGE GELUIDSNIVEAUS
Normaal gesprek 60 dB
Regen 50 dB
Rustige kamer, kantoor 40 dB
STILLE GELUIDSNIVEAUS
Gefluister, tikkend uurwerk 30 dB
Leeszaal in de bibliotheek 20 dB
Vallend blad 10 dB
Inwendige gehoorbescherming heeft de voorkeur:

  • Bij regelmatig verblijf in een lawaaiomgeving;
  • In omgevingen met veel stof of vocht, of waar de luchtvochtigheid en/of temperatuur hoog zijn;
  • In combinatie met andere pbm’s zoals veiligheidshelm, veiligheidsbril of masker;
  • Als andere vormen van gehoorbescherming hinderlijk of onpraktisch zijn.

Gehoorkappen hebben de voorkeur:

  • Als het lawaai incidenteel is;
  • Bij een kortstondig verblijf in een lawaaiomgeving;
  • Als inwendige gehoorbescherming niet verdragen wordt;
  • Bij zeer hoge lawaainiveaus of impulslawaai – in combinatie met inwendige gehoorbescherming.

Wanneer wordt lawaai schadelijk?
In relatie tot de mogelijke gevolgen onderscheiden we vier lawaainiveaus:

LAWAAINIVEAU REACTIES EN BESCHADIGING
I. (30-65 dB) Psychische reacties (lawaai stoort, ergert, hindert, mogelijke schrikreacties)
II. (65-80 dB) Vegetatieve reacties (hartslag, bloeddruk, slapeloosheid, spierkramp, bloedarmoede, vermoeidheid)
III. (80-120 dB) Gehoorbeschadiging door overbelasting van de gehoorcellen
IV. (> – 120 dB) Gehoorbeschadiging door vernieling van de trilhaartjes