Beschermende kleding

Beschermende kleding
Wij bieden u een veelzijdig programma aan bedrijfskleding. Dit is logisch als u bedenkt dat de risico’s waartegen deze kleding bescherming moet bieden zeer uiteenlopend zijn.

Om veilig te kunnen werken is het van groot belang de juiste beschermkleding te kiezen. Wij adviseren u graag.

Normeringen beschermkleding
NEN-EN 340 (H) 2004-01 (EN 340:2003) (Herziening van EN 340:1993(H))
Beschermende kleding – Algemene eisen

NEN-EN 343+A1+C1 (H) 2007-09 (EN 343:2003+Aanvulling 1:2007 + C1:2009)
Beschermende kleding – Bescherming tegen regen

NEN-EN 471:2003+ A1 (H) 2008-01 (EN 471:2003, incl. A1:2007)
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik – Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN 1149-5 (H) 2008-01 (EN 1149-5:2008)
Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen – Deel 5: Materiaalprestatie- en ontwerpeisen

NEN-EN-ISO 11611 (H) 2007-10 (ISO 11611:2007) (vervangt EN 470-1:1995)
Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen.

NEN-EN-ISO 11612 (H) 2008-11 (EN ISO 11612:2008) (vervangt ISO 11612:1998, EN 531:1995, en EN 531:1995/A1) Beschermende kleding – Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen

NEN-EN 13034+A1 (H) 2009-05 (EN 13034:2005+A1:2009)
Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën; Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (type 6 en type PB [6] uitrusting)

NEN-EN-ISO 14116 (H) 2008-04 (EN ISO 14116:2008) (vervangt NEN-EN 533:1997(H))
Beschermende kleding – bescherming tegen hitte en vlammen – Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding

NEN-EN 14605+A1(H) 2009-05 (EN 14605:2005+A1:2009)
Deze norm vervangt NEN-EN 14605:2005, welke destijds EN 465 (H), EN 466 (H) en EN 467(H heeft
vervangen) Beschermende kleding voor gebruik tegen vloeibare chemicaliën – Prestatie-eisen voor chemisch
beschermende kleding met vloeistofdichte (type 3) of spraydichte (type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4])

Normeringen disposable werkkleding
Disposable werkkleding is gemaakt van speciale materialen die optimale bescherming bieden terwijl ze toch lucht doorlaten en de lichaamswarmte laten ontsnappen. Dankzij een uitgekiend ontwerp biedt de kleding bovendien goede bewegingsvrijheid. Het assortiment is volgens CE-normering ingedeeld en biedt een overzichtelijke en eenvoudige selectie. Binnen deze CE-normering kennen we zes verschillende beschermingsniveaus:
Type 3, Vloeistofdicht, met bescherming tegen vaste deeltjes;
Type 4, Neveldicht, met bescherming tegen vaste deeltjes;
Type 5, Bescherming tegen vaste deeltjes, beperkte bescherming tegen spatten;
Type 6, Beperkt bescherming tegen spatten, bescherming tegen vaste deeltjes.