Assortiment My-T-Gear

AsOogOogbescherming
Hoewel de veiligheidsbril inmiddels algemeen geaccepteerd wordt, blijft het belangrijk om erop toe te zien dat dit persoonlijke beschermingsmiddel ook daadwerkelijk en op de goede manier gebruikt wordt. De gemakkelijkste manier om dit te bevorderen is veiligheidsbrillen te leveren die gedragen worden. Daarom zijn de My-T-Gear brillen comfortabel, ze hebben een perfecte pasvorm en zien er net zo stijlvol uit als een gewone bril.

 

 

 

 

 

 

AsAdemAdembescherming
Het assortiment adembeschermingsproducten van My-T-Gear is simpel en overzichtelijk. 7 verschillende maskers. Uiteraard de FFP1, FFP2 en FFP3. Maar het assortiment bestaat ook uit een FFP2 stofmasker zonder uitademventiel, een FFP2 stofmasker met actief kool en twee vouwmaskers FFP2 en FFP3.

 

 

 

 

 

 

 

AshandHandbescherming
Tijdens het arbeidsproces kunnen handen aan allerlei risico’s blootstaan. Risico’s van mechanische aard zoals schaven, snijden, scheuren en perforeren. De gevaren van elektriciteit, chemicaliën of micro-organismen, maar ook van hitte en koude. Geen wonder dat handletsel nog steeds het meest voorkomende letsel is. Zelfs wanneer er – waar mogelijk – technische voorzieningen worden getroffen om de risico’s te verkleinen; handen zijn en blijven een kwetsbaar onderdeel binnen het gehele arbeidsproces. Vaak zijn zulke voorzieningen niet eens mogelijk. Dan is het dragen van doelmatige handschoenen de enige oplossing.

 

 

 

 

 

AsOorGehoorbescherming
Lawaaidoofheid is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Niet alleen hoge, maar ook lagere lawaainiveaus kunnen al nadelige uitwerkingen hebben op de psychische en lichamelijke gesteldheid. Het assortiment My-T-Gear gehoorbeschermingsproducten biedt bescherming tegen lawaai.

 

 

AsVerbandVerbandtrommels
De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO-uitrusting voor. Want bij het verlenen van eerste hulp worden vaak verband- en hulpmiddelen gebruikt. Elk bedrijfspand zal daarom over EHBO-middelen beschikken. De verbandtrommels van My-T-Gear zijn een goede aanvulling op uw totale EHBO-uitrusting.

 

Wenst u gebruik te maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen neem dan contact met ons op, we komen u graag informeren.